Het Christelijk Gereformeerd Beraad heeft kennisgenomen van de brief die deputaten vertegenwoordiging vrijdagmiddag 9 februari naar de kerkenraden heeft gestuurd ter voorbereiding op het convent van DV 20 april. Daarin vragen deputaten kerkenraden zich te bezinnen op vier denkrichtingen in het licht van de huidige impasse. Als Christelijk Gereformeerd Beraad hopen we aan het eind van volgende week een handreiking voor deze bezinning aan de kerkenraden toe te sturen en op deze website te publiceren.

Deze handreiking zal in lijn zijn met datgene wat wij als Christelijk Gereformeerd Beraad beogen: dat we gezamenlijk vasthouden aan Schrift, belijdenis en kerkorde op de wijze zoals die altijd in onze kerken zijn voorgestaan.

Meer artikelen